Risker med personlig integritet

Terrorismen har kommit till Sverige enligt Carl Bildt, Media och Polisen. Av allt att döma är det en ensam man som genomfört dådet men det är uppenbart att det är gjort med en religiös övertygelse som grund. Det man kan fråga sig är dels varför det hände i Sverige och dels vad det innebär för framtiden.

Enligt mannen som utförde dådet i Stockholm är det den Islamiska staten som ligger bakom, inte en religion alltså utan det är en informell stat som i praktiken är krigförande. Oavsett religion så förfäras de flesta av oss över de rapporter om självmordsbombare som kontinuerligt annonseras via media men nu har verkligheten kommit ifatt Sverige.

Med allt prat om att även Sverige måste ta terrorism på allvar och lagen om FRA så kan man fråga sig hur detta faktiskt kan hända. Det sägs att FRA enbart ska analysera trafik som går över svenska gränsen och det som förvånar då är att självmordsbombaren faktiskt varit enormt aktiv på Facebook och både länkat till och hyllat islamiska extremister. Facebook är inte inom svenska gränsen och faller därför inom ramen för vad FRA får monitorera, så vilken nytta har vi då egentligen av denna lag, denna lag som sägs frånta oss mycket av vår personliga integritet? Om vi ändå inte kan skydda oss mot faktisk terrorism, har lagen då någon betydelse överhuvudtaget?

Det finns idag ungefär 400 000 muslimer i Sverige, d.v.s. nästan 5% av vår befolkning, så det är förhoppningsvis uppenbart att antalet extremister är väldigt litet. Islamiska förbundet fördömer händelsen och denna inställning måste lyftas fram. Det är viktigt för vårt mångkulturella Sverige och för att förhindra att denna händelsen ger Sverigedemokraterna ytterligare vind i seglen men ovan siffror kan också användas för att vinkla debatten felaktigt.

Islamiska extremister sätter människor i skräck över hela världen och man kan enkelt debattera att desto fler muslimer det finns i Sverige desto större blir också risken för islamiska extremister i Sverige. På samma sätt som att risken är större för att det ska finnas rötägg och huliganer i en supporterklubb desto fler anhängare denna supporterklubb har. Risken finns också att det kommer att föras resonemang om behovet av att utvidga FRA’s ansvar till att börja monitorera all trafik inkluderat den inom Sveriges gränser.

Så min fråga är; var vill vi dra gränsen? Hur långt är vi villiga att skydda den personliga integriteten när den ställs mot vår rättssäkerhet och personliga trygghet? OM FRA nu skulle kunna användas för att förhindra fler illdåd, hur stor del av vår personliga integritet är vi villiga att lägga på förhandlingsbordet? Det är en enormt svår balansgång men med en totalt bibehållen personlig integritet kanske vi måste räkna med katastrofer som fram tills igår bara händer andra. Med detta menar jag inte specifikt personer som missbrukar religioner utan det gäller all typ av kriminalitet oavsett religiös övertygelse eller nationalitet. Kanske är terrorism priset vi måste betala för en bibehållen personlig integritet. Vi kan bara göra vårt bästa för att begränsa och minimera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *