Svensk korruption

Jag har tidigare nämnt LO’s och Socialdemokraternas ekonomiska samarbete och hur illa desamma ser på frivilliga ekonomiska bidrag till Moderaterna. I följande rapport finns det en mer nyanserad och detaljerad bild av hur pengar kan medföra politisk korruption i Sverige.

Det är väldigt vanligt att vänsteranhängare tar upp USA som ett förhatligt exempel på hur en demokrati inte ska fungera. "Pengarna styr" och det är "kapitalistiska svin" som i slutänden förtrycker folket. Med pengarna krävs det givetvis motprestationer som ska gynna bidragsgivarna, det är därför inte ovanligt att stora företag även är stora bidragsgivare.

Eftersom LO’s och Socialdemokraternas ekonomiska korruption omges av begränsad insyn, måste man uppskatta pengaflödet. I efterforskningar visar det sig att LO totalt bidragit med i runda slängar 500 miljoner svenska koronor till Socialdemokraternas valkampanj 2002. Detta motsvarar mer än 50 kronor per svensk invånare. Jämför vi detta med Bush’s valkampanj 2004, så kostade den ungefär 2,8 miljarder svenska kronor. Utslaget på den amerikanska befolkningen blir detta nästan 10 kronor per invånare.

Vilket land har den mest korrumperade valkampanjen enligt traditionell vänstersyn?

Nu ställer sig säker många frågan om hur det ser ut i övriga svenska partier och faktum är att enbart LO’s bidrag ger Socialdemokraterna mer än fem(!) gånger så mycket resurser än alla andra partier tillsammans(!). Då har vi inte ens räknat in de 100 miljoner som A-lotteriet ger Socialdemokraterna varje år.

Baserat på detta är det väldigt intressant att vänsterfalangen attackerar det kapitalistiska samhället, vilket i övervägande andel anses ha borgerliga förespråkare. Detta stämmer ju inte alls med den Socialdemokratiska valbudgeten. Den visar tydligt vem som har de ekonomiska resurserna i detta landet.

Bush vinner valet genom att ge bort en ostburgare till samtliga amerikanska medborgare, men Socialdemokraterna ger bort en hel Double Whopper-meny. Vilket verkar mest demokratiskt? 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *