Monopolist, javisst!

SvD har idag en artikel där de redogör för de statliga bolagens reklamsatsningar. Bolagen är antingen hel- eller delägda av staten och de flesta har ökat sina investeringar i reklam de senaste åren.

Är det rätt att staten ska använda skattebetalarnas pengar för att försöka övertyga oss om vad vi bör göra och tycka? Företagens intäkter och våra skattepengar används även i konkurrenssituationer med privata företag. Skattebetalarna har inte något att säga till om vad gäller användningen av dessa pengar. Det är fullt möjligt, eller rättare sagt mer än mycket troligt, att du bidrar ekonomiskt till att marknadsföra något du inte står för. Du kanske till och med bidrar med skattepengar till reklam för ett företag eller verksamhet som är direkt konkurrent till det företag där du jobbar.

Ovan kan man till viss del acceptera, det är trots allt statliga företag som konkurrerar med privata alternativ. Det kanske allvarligaste i allt detta är att företagen använder pengarna för att marknadsföra själva monopolsituationen, där Systembolagets senaste reklamkampanj ligger närmast i tiden. De försöker måla upp en svartbild, inte långt från ett samhälleligt förfall, om monopolsituationen försvinner.

Är det verkligen monopolföretagens uppgift att vara förespråkare för en politisk marknadssituation där de är ensamma aktörer? Är det rätt av monopolföretagen att använda statliga medel för att finansiera reklam med enda syfte att stänga ute konkurrens?

För mer läsning i ämnet, kan ni klicka här. (10MB PDF)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *