Vi är många som fortfarande minns rapporterna om en kärnkraftsolycka i Ryssland (Sovjet). Vi är säkerligen ännu fler som minns rapporterna om radiokativt nedfall i norra Sverige och varningar om att hela östra Sverige skulle kunna drabbas. Vi är alldeles säkert ännu fler som sett reportage från och om den s.k. "zonen", med dess stora grå betongkomplex. Vi har sett bilder från denna öde spökplats med gräs- och skogsområde helt utan djurliv. Vi har sett och hört om dödsfall, som fortfarande 20 år senare känns minst lika aktuella. Det känns så nära.

Det är baserat på detta inte heller konstigt att man möter folk som debatterar kärnkraften med nästan hatisk inställning. Kärnkraften måste försvinna, för det kommer att hända fler olyckor. Men hur ligger det egentligen till? Har vi vilande atombomber intill husknuten som bara väntar på att förgöra jorden? Var den 26 April 1986 bara en varning om vad vi alla, oundvikligt, kommer att ustättas för?

Låt oss kolla på detta i mer detalj. Tjernobyl var byggt på ett ganska unikt sätt ur västerländsk synvinkel. Den rysslandstysta staten har börjat öppna upp sina arkiv och det har framkommit en del förklaringar som bekräftar vad många redan dragit som slutsats. Tjernobylkatastrofen orsakades av ett konstruktionsfel. Tjernobyl var byggd på ett sätt som inget (mig veterligen) västerländskt kärnkraftverk är byggt. Dess konstruktion tillsammans med den begränsade information som ingenjörerna hade fått ta del av gjorde att olyckan låg och väntade. Den var oundviklig. Tjernobyl var till skillnad från västerländska kärnkraftverk byggd på ett sätt där vattnet inte hade samma modererande effekt. P.g.a. detta blev effekten också att med reaktionen ökade också dess intensitet ytterligare, vilket tyvärr också var det som till slut fick reaktionen att fortsätta okontrollerat. Tillika saknade Tjernobyl det ytterhölje som ska förhindra det stora gapande hål varigenom den radioaktiva strålningen också spreds till omvärlden. Alla västerländska kärnkraftverk har detta ytterhölje, vilket innebär att om en härdsmälta inträffar så begränsas skadan till denna inneslutning. Kärnkraftverket i Harrisburg hade denna säkerhetskontruktion varför det inte heller blev en miljökatastrof av dess haveri.

Vattenfall satsar idag 24 miljarder på att förbättra kärnkraften ytterligare. Är detta välinvesterade pengar? Skulle vi kunna öka produktionen på alternativa källor och istället vara en föregångare med stor export av säker, miljövänlig el? Hur fungerar kärnkraftverk i terroristsammanhang? Blir en naturlig, nödvändig utveckling att bygga kärnkraftverk som är beständiga mot bomber och missiler?

Under 2005 exporterade Sverige ungefär 7 TWh el, vilket förhoppningsvis lett till mindre användande av fossila bränslen i våra grannländer. En stor orsak till detta var ett mycket gott år för vattenkraften. Under ett normalår måste Sverige dock importera el och då är vi ännu mer delaktiga i förbrukningen av fossila bränslen som för oss mot ännu större årstidsförskjutningar.

Totalt slutade vattenkraftproduktionen under 2005 i Sverige vid drygt 72 TWh. Vindkraftproduktionen bidrog med 0,82 TWh och biobränslen med 4 procent till elproduktionen. Kärnkraftproduktionen uppgick till cirka 70 TWh. Övrig värmekraft svarade för 12,1 TWh och den totala elproduktionen i landet blev nästan 155 TWh.

Dessa siffror visar tydligt på att en avveckling av kärnkraftverken inte är möjlig, den svarar idag för halva vårt elbehov. En ytterligare avveckling skulle leda till att vi importerar smutsig el från Danmark och Tyskland. Idén om alternativa energikällor är jättebra och förhoppningsvis kan vi någon dag producera ren och fin el utan behov av kärnkraftverk, som trots allt är bland det renaste, effektivaste och billigaste alternativ vi har idag.

SVT Debatt

Svensk Energi 2005

One thought on “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *