Ger ekonomiska bidrag politisk makt?

Jag tror inte att många missat den uppblossande "skandalen" om att Moderaterna tagit emot frivlliga penningbidrag från privatpersoner. Jag läste lite länkar på Krohnmans blog och såg att Moderaterna nu blivit anmälda för eventuellt mutbrott. Tydligen anser någon Socialdemokrat att det finns en risk att de som bidrar ekonomiskt till det moderata partiet också ska få för stort inflytande över den politik som förs.

Sneglar man då lite på Socialdemokraternas egna finansieringsalternativ, så ser man givetvis att LO är en av de största bidragsgivarna med upp emot 20 miljoner, oavsett om dess medlemmar sympatiserar med detta eller ej.

Då kan man ställa sig frågan, om jag nu skulle bidra med pengar till ett politiskt parti, vill jag kunna styra detta själva, eller vill jag låta andra göra den placering de tycker är bäst? För mig är valet självklart. Om nu ett eventuellt bidrag faktiskt skulle kunna ge mig större politiskt inflytande, inte tusan ger jag bort den möjligheten till någon annan som kanske har helt andra värderingar än jag.

Är det dags att börsnotera de politiska partierna kanske? Då kan de som har möjlighet och viljan att verkligen påverka politiken också få göra detta, så kan vi andra mindre aktieägare blint följa dess styre, i sann socialdemokratisk anda. Jämför 20 miljoner i bidrag från en intressent, med 11 miljoner i bidrag från 15 300 intressenter. Vilket parti kan förväntas vara mest demokratiskt i en sådan eventuell framtid?

One thought on “Ger ekonomiska bidrag politisk makt?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *