Generationsskifte eller mindre begåvat?

Det händer att man ibland ser saker där man undrar om personen bakom ligger på undre halvan av mänsklighetens begåvningsreserver, eller om det helt enkelt beror på annorlunda uppfostran. Med uppfostran menar jag inte enbart föräldrarnas inflytande, utan även kompisar och övrig omgivning.

Vem bestämmer vad som anses vara allmänt accepterat? Vad gör man om något anses vara allmänt accepterat, men däremot bryter mot svensk lag? Det finns tillfällen där man inom sin vänskapskrets tillåts vidga på gränserna, vilket också innebär problem om någon i denna krets försöker vända sig till en större massa utanför vänskapskretsen.

Ta exemplet med piratkopiering. De flesta av oss har något på datorn som vi inte betalt för på ett legalt sätt. Vi kanske har bränt en skiva med upphovsrättsskyddat material, eller köpt programvara av en kompis som denne i sin tur kommit över via någon halvsuspekt nedladdningssida. Säg nu att det inom din vänskapskrets är fullt normalt att bränna liknande skivor och sälja vidare för en mindre summa. Nu börjar någon se potentialen i att faktiskt tjäna pengar på detta och postar ett erbjudande på Blocket eller Tradera.

Är det idioti, okunskap, generationsskifte eller någon som gör en medveten chansning? Debatten om fildelning är fortfarande het, trots en lagstiftning som till och med förbjuder nedladdning. Var ska vi dra gränsen för liknande försäljningar och vad händer när detta blir lika vanligt som "normal" filnedladdning är idag? De flesta säger att gränsen går vid att börja ta betalt för det som någon annan innehar upphovsrätten och patentet för, men tänk nu om kommande generation anser att det även ska vara tillåtet att ta betalt för vad någon annan skapat?

Om länken ovan inte fungerar finns en kopia här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *