Jag ber om ursäkt, men jag kan inte låta bli. Följande bild är så klockren. Må vara bryter jag mot allehanda regler, men jag gör som alla andra som befinner sig i trångmål angående olämpligt publicerande av bilder. Det är min f*rbannade rättighet att yttrycka mig och jag åberopar alla möjliga lagar och förordningar som finns för att stödja mitt agerande…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *