Det tysta språket

Visst ska man gestikulera och försöka ge kraft åt sina verbala uttalanden genom att på lämpligt sätt göra handrörelser. Problem uppkommer dock i en debatt där du helt enkelt är borta från fokus när du inte har ordet. Då är frågan hur du bäst ger din åsikt om vad motparten säger.

Lars Ohly visar med stor tydlighet sina lagom roade vänstersympatier genom att helt enkelt använda det universella språket, gångbart i alla länder. Visste han månne att han inte skulle få sista ordet?

2 thoughts on “Det tysta språket

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *