Löpning 2011

No data available.
No data available.

 

Hur mycket kan man gå ner i vikt på två månader genom att bara lägga till löpträning till sitt liv?

Jag tänkte se vilken skillnad det gör genom att löpträna 3-4 gånger i veckan under 8 veckor, inget annat kommer att ändras. Med detta hör också en fortsatt onyttig kost som på ett år fått mig att gå upp 10 kilo i vikt. Huvudsyftet med projektet är viktnedgång och målvikten är markerad med grönt nedan, d.v.s. runt 75 kilo.

Denna sida använder jag för att hålla koll på min tränings-utveckling baserat på tre KPI, eller förbättringsfaktorer:

  1. Viktförändring
  2. Hur långt jag orkar springa
  3. Hur snabbt jag kan springa (minuter per kilometer)

Projektstart: 10 Maj 2011
Projektslut: 11 Juli 2011
Viktstart: 86 kilo

Träningsstatus vid start: Ingen löpning eller styrketräning sedan Juni 2010. Vid den tidpunkten låg vikten på strax över 70 kilo och jag löptränade 2-3 gånger i veckan. Styrketräning gjordes 5-6 gånger i veckan och 5 kilometer löpning tog ungefär 20 minuter.